Pakistan Büyükelçisi Ekselansları M. Syrus Sajjad Qazi’nin Keşmir Dayanışma Günü Konuşması, 12 Şubat 2019

Ekselansları, Saygıdeğer Misafirler, Baylar ve Bayanlar: Esselam-ın Aleyküm Bugün burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Türkiye’de Keşmir Dayanışma Günü’nü kutlamak için bu olaya katılmanız Keşmir halkının vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme hakkına dünya çapında verilen desteğin bir başka ifadesidir. ESAM’a bu olayı Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliğiyle beraber düzenlediği için en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu olaya bir dizi saygıdeğer konuğun katılması bizim için büyük bir onur vesilesidir. Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bayanlar ve Baylar, Bu yıl Keşmir Dayanışma Günü Hindistan İşgali’ndeki Cammu ve Keşmir’deki masum Keşmirlilere karşı yapılan benzersiz ve acımasız insan hakları ihlallerinin perde arkasında kutlanmaktadır. Son aylarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Barışçıl protestolar ve cenaze törenlerine Hintli İşgal Güçleri tarafından acımasız güç kullanımı ve tam dokunulmazlık altında saldırılmıştır.
Bütün uluslararası tepkilere rağmen, pelet silahları halen erkekleri, kadınları ve çocukları yaralamak ve kör etmek için kullanılmaktadır. Keşmirliler aşırı ve orantısız güç kullanımına, tecavüzlere ve cinsel saldırılara, işkenceye, gözaltında kayıplara, bitmeyen sokağa çıkma yasaklarına, ev hapsine ve toplu, insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalara katlanmaya devam etmektedir. Buna rağmen, baskı altındaki Keşmirlilerin kendi kaderleirni belirleme haklarını kullanarak geleceklerini belirlemek için gösterdikleri ruh ve kararlılık sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bayanlar ve Baylar, 70 yıldan beri tarafsız bir izleyici olarak kaldıktan sonra, uluslararası topluluğun Keşmir halkının trajedisinin büyüklüğünü yavaş yavaş fark etmeye başladığı yönünde bazı işaretler vardır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Makamı son zamanlarda Hint İşgalindeki Keşmir’de mevcut olan durum üzerine bir rapor çıkarmıştır. Rapor kapsamlı ve sistematik insan hakları ihlallerini aydınlatmaktadır. Aynı zamanda bu zalimlikleri yapanları sorumlu tutmak için BM gözetiminde bir Soruşturma Komisyonunun erkenden kurulması için çağrıda bulunmaktadır. Birleşik Krallık Keşmir Üzerine Tüm Partiler Parlamenter Grubu (APPKG) ve İİT Bağımsız Kalıcı İnsan Hakları Komisyonu Kuruluşu (IPHRC) da raporlarında benzer şekilde insan haklarının kapsamlı ihlali hakkınde benzeri kanıtlar sunmuştur. Umuyoruz ki, uluslararası topluluk bu raporlar ışığında kararlı eylemler alacaktır. Bayanlar ve Baylar, Son yetmiş yıldır, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı Müslüman Ümmetinin karşılağtığı en büyük mücadelelerden birisi olmaya devam etmiştir ve Filistinlilerin şu andaki kötü durumuyla birçok paralellikleri bulunmaktadır. Pakistan halkı, dünyadaki Keşmirliler, Müslüman Ümmetinin üyeleri ve dahası vicdanı olan herkes, Türkiye halkına Keşmir halkının haklı davasına verdiği açık, kararlı ve benzersiz destek için gerçekten minnettardır. Türkiye İİT başkanı olarak ve Cammu ve Keşmir üzerindeki İİT Temas Grubunun önemli bir üyesi olarak bu bakımdan önemli bir rol oynamaktadır. Sizin desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah, gösterilen bu çabalarla ve dualarınızla, İşgal Altındaki Cammu ve Keşmir halkının kendi kaderlerini belirleme hakkını kullanma konusundaki düşlerinin gerçekleşeceği gün çok uzak değildir. Teşekkür Ederim.

No comments:

Post a Comment