Pakistan Parlamenterler heyeti Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanını ziyaret etti;

ANKARA, 27 Ekim 2017:  Pakistan Federal Ticaret ve Tekstil Endüstrisi Bakanı ve Pakistan Ulusal Meclisinde Pakistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olan Sayın Muhammad Pervaiz Malik'in liderlik ettiği 17 üyeli ziyaretçi Pakistan parlamenterler heyeti bugün burada Türk Gümrük ve Ticaret Bakanını ve İçişleri Bakanını ayrı ayrı ziyaret etti. 

Her iki Türk Bakan da Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşı Pakistan halkı, parlamentosu ve liderleri tarafından gösterilen güçlü destek ve dayanışma için minnettar olduklarını söyledi.  

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ile yapılan görüşme sırasında, her iki bakan kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) iki kardeş ülke arasındaki ticari bağları daha da geliştirmek için ileri giden bir yol olduğu görüşündeydi.  Kendileri, FTA'nın iki ülkenin liderleri tarafından öngörüldüğü üzere Pakistan-Türkiye ekonomik ortaklığı için başlıca bir itici güç sağlamasını ümit ettiler.  Her iki taraf yeni işbirliği fırsatlarının araştırılması ve kaçakçılığın, düşük faturalandırmanın vs. kontrol edilmesi gibi gümrük meselelerindeki deneyimlerin paylaşılması üzerinde anlaştı.  

Bakan Pervaiz Malik Pakistan ve Türkiye arasındaki özel ilişkilerin daha fazla parlamenterler düzeyinde değişimler ve insanlar arası temaslar aracılığıyla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.  Kendisi Türk liderlerine, parlamentosuna ve halkına Keşmir davasına verdikleri destek için teşekkür etti. 

İçi
şleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşme sırasında, iki taraf da sanki ortak bir düşmanmışçasına terörizmle savaşmak ve ortadan kaldırmak için süregiden işbirliğinden memnun olduklarını söyledi.  Bakan Pervaiz Malik Türkiye'nin Keşmir meselesine verdiği kalıcı destek için minnettarlığını ifade etti ve hem Keşmir hem de Kıbrıs meselelerinin halkların isteğine göre çözülmesini umduğunu söyledi.  Pakistan tarafı aynı zamanda Pakistan'da üstlenilen trafik yönetimi, güvenli şehir projesi ve Yunus Kuvvetlerinin kurulması ve eğitimi gibi projelere Türkiye'nin verdiği destekleri övdü.  İnsan kaçakçılığını kontrol etmek için yapılan yakın işbirliği de ayrıca vurgulandı.

Modern Türkiye'nin kurucusuna saygılarını sunmak için, heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti ve çelenk bıraktı.

Pakistan heyeti Ulusal Meclis Üyeleri Sayın Parveen Masood Bhatti, Sayın Shaista Pervaiz, Sayın Shahnaz Saleem Malik, Sayın Amra Khan, Choudhary Iftikhar Nazir, Sayın Tahira Aurangzeb, Sayın Seema Mohiuddin Jameeli, Sayın Mussarat Ahmedzeb, Dr. Muhammad Azhar Khan Jadoon, Sayın Shahida Rehmani, Sayın Musarat Rafique Mahesar, Sayın Suriya Jatoi, Sayın Shagufta Jumani, Sayın Naeema Kishwer Khan, Syed Ghazi Gulab Jamal, ve Sayın Iftikhar ud Din'den oluşmaktaydı.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi de bu görüşmelerde bulunmaktaydı.

Pakistan Parliamentary delegation calls on Turkish Ministers for Customs & Trade and Interior

ANKARA, 27 October 2017:  The visiting 17-member parliamentary delegation of Pakistan led by Mr. Muhammad Pervaiz Malik, Federal Minister for Commerce & Textile Industry and Chairman of Pakistan-Turkey Friendship Group in National Assembly, separately called on the Turkish Minister for Customs & Trade and Minister for Interior here today.

Both the Turkish Ministers appreciated the strong support and solidarity extended by the people, Parliament and leadership of Pakistan against the heinous coup attempt of 15 July 2016 in Turkey.

During meeting with Turkish Minister of Customs & Trade Mr. Bulent Tufenkci, both the Ministers were of the view that a comprehensive Free Trade Agreement (FTA) is a way forward to further promote commercial ties between the two brotherly countries. They hoped that FTA would provide a major boost to Pakistan-Turkey economic partnership as envisioned by the leadership of the two countries. Both sides agreed to explore avenues of collaboration and sharing experience in customs matters such as controlling smuggling, under-invoicing, etc.


Minister Pervaiz Malik noted that the special relations between Pakistan and Turkey should be sustained through more parliamentary exchanges and people-to-people contacts. He thanked the Turkish leadership, Parliament and people for their support for the cause of Kashmir.

During their meeting with Minister for Interior Mr. Suleyman Soylu, both sides showed satisfaction at the ongoing cooperation at combating and eliminating terrorism as it was a common enemy. Minister Pervaiz Malik appreciated Turkey’s consistent support for Kashmir issue and hoped that both Kashmir and Cyprus issues, would be resolved according to the wishes of the people. Pakistan side appreciated Turkey’s support for projects undertaken in Pakistan such as traffic management, safe city project and establishment and training of Dolphin Force. Close collaboration in controlling human trafficking was also stressed.

In order to pay respects to the founder of modern Turkey, the delegation visited the Mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk and laid wreath.

Pakistan delegation included Members National Assembly Ms. Parveen Masood Bhatti, Ms. Shaista Pervaiz, Ms. Shahnaz Saleem Malik, Ms. Amra Khan, Choudhary Iftikhar Nazir, Ms. Tahira Aurangzeb, Mrs. Seema Mohiuddin Jameeli, Ms. Mussarat Ahmedzeb, Dr. Muhammad Azhar Khan Jadoon, Mrs. Shahida Rehmani, Ms. Musarat Rafique Mahesar, Mrs. Suriya Jatoi, Ms. Shagufta Jumani, Mrs. Naeema Kishwer Khan, Syed Ghazi Gulab Jamal, and Mr. Iftikhar ud Din.

Ambassador of Pakistan to Turkey Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi was also present in these meetings.


More photographs from the link https://goo.gl/4W6mry

Pakistan Parlamenterler heyeti Türkiye'yi parlamentolar arası ilişkileri daha da güçlendirmek için ziyaret ediyor

ANKARA 26 Ekim 2017: Ticaret ve Tekstil Endüstrisi Bakanı ve Ulusal Meclisteki Pakistan-Türkiye Dostluk Grubunun Başkanı olan Sayın Muhammad Pervaiz Malik'in liderlik ettiği 17 üyeli bir parlamenterler heyeti Türkiye'yi 26 Ekim ile 1 Kasım 2017 tarihleri arasında ziyaret ediyor.  Bugün Ankara'ya vardıkları zaman, Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Sayın Muhammed Balta ve Pakistan Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi heyeti havaalanında karşıladılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Sayın İsmail Kahraman heyeti makamında kabul etti.  Heyete hoşgeldiniz diyen Meclis Başkanı Kahraman tarihte derin kökleri olan kardeş Pakistan-Türkiye ilişkilerine atıfta bulundu.  Kendisi 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı Pakistan parlamentosu ve halkı tarafından gösterlen tarihi desteği ve dayanışmayı yeniden hatırlattı.  Meclis Başkanı her iki ülkenin Kıbrıs ve Keşmir meseleleri dahil olmak üzere birbirlerini temel milli meselelerinde desteklediğini söyledi.  Kendisi parlamenterler heyetinin ziyaretinin ve Türk parlamenterleriyle ve liderleriyle gösterecekleri etkileşimin kardeş Pakistan-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendireceğini umduğunu belirtti.  Kendisi aynı zamanda Pakistan-Türkiye Sebest Ticaret Anlaşmasının erken sonuçlandırılmasını da ümit etti.  

Ziyaret eden heyet Türk Parlamentosunun çeşitli Komisyonlarıyla etkileşimde bulundu, buna Endüstri, Ticaret, Enerji, Doğal Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya Altınyıldız, İnşaat, Taşıma ve Turizm Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Habib Soluk ve Türkiye-Pakistan Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı da dahildi.  Toplantıya aynı zamanda Dostluk Grubunun diğer üyelerinin çoğunluğu da katıldı.


Bu toplantılar sırasında, Bakan Pervaiz Malik ve diğer heyet üyeleri Pakistan'ın Türkiye ile olan benzersiz ve sarsılmaz dayanışmasını yeniden teyit etti.  Kendileri terörizmden gelen ortak tehdite karşı olanı da dahil tüm mücadelelerinde Pakistan'ın Türkiye'nin yanında durmaktaki sıkı kararlılığının altını çizdiler.  Kendileri iki ülkenin parlamenterlerinin, özellikle Pakistan-Türkiye Dostluk Grubu üyelerinin bu kalpten bağların güçlü bir ortaklığa dönüştürülmesindeki vazgeçilmez rolünü derin bir takdirle andılar.  Kendileri bu kökleri derin ilişkiyi, iki bölgenin insanlarının çıkarı ve refahı için ikili ekonomik ve ticaret potansiyelinden faydalanılması bakımından dönüştürmeye devam etmeye yönelik olan heveslerini ve isteklerini ifade ettiler.  Bakan Pervaiz Malik TBMM Başkanına ve Türk Parlamenterlerine Keşmir meselesine verdikleri kararlı destek için teşekkür etti.  

Pakistan parlamenterler heyeti Milli Meclisteki önde gelen siyasi partileri temsil etmektedir ve Sayın Parveen Masood Bhatti, Sayın Shaista Pervaiz, Sayın Shahnaz Saleem Malik, Sayın Amra Khan, Choudhary Iftikhar Nazir, Sayın Tahira Aurangzeb, Sayın Seema Mohiuddin Jameeli, Sayın Mussarat Ahmedzeb, Dr. Muhammad Azhar Khan Jadoon, Sayın Shahida Rehmani, Sayın Musarat Rafique Mahesar, Sayın Suriya Jatoi, Sayın Shagufta Jumani, Sayın Naeema Kishwer Khan, Syed Ghazi Gulab Jamal, ve Sayın Iftikhar ud Din'den oluşmaktadır.

Pakistan Parliamentary delegation visits Turkey to further strengthen inter-parliamentary relations

ANKARA 26 October 2017: A 17-member parliamentary delegation of Pakistan led by Mr. Muhammad Pervaiz Malik, Federal Minister for Commerce & Textile Industry and Chairman of Pakistan-Turkey Friendship Group in National Assembly is visiting Turkey from 26 October to 1 November 2017. Upon their arrival in Ankara today, Chairman of Turkey-Pakistan Friendship Group in Turkish Parliament Mr. Muhammet Balta and Ambassador of Pakistan Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi received the delegation at the airport.

Speaker of the Turkish Grand National Assembly (TGNA), Mr. Ismail Kahraman received the Pakistan Parliamentary delegation at his office. Welcoming the delegation, Speaker Ismail Kahraman referred to the brotherly Pakistan-Turkey relations which are deep-rooted in history. He recalled the historic support and solidarity extended on the night of 15 July by the Pakistani Parliament and the people against the heinous coup attempt. The Speaker said both countries support each other on major national issues including Cyprus and Kashmir. He hoped that the visit by the parliamentary delegation and their interaction with the Turkish parliamentarians and leadership would further strengthen Pakistan-Turkey brotherly relations. He also hoped for early conclusion of Pakistan-Turkey Free Trade Agreement.

The visiting delegation interacted with various Commissions of the Turkish Parliament including meeting with Mr. Ziya Altunyaldiz, Chairman of Industry, Commerce, Energy, Natural Resources, Information & Technology Commission; Mr. Mehmet Habib Soluk, Chairman of Construction, Transportation & Tourism Commission; and Chairman of Turkey-Pakistan Parliamentary Friendship Group. The meeting was attended by majority of other members of the Friendship Group as well.

During these meetings, Minister Pervaiz Malik and other members of the delegation reiterated Pakistan’s unequivocal and unwavering solidarity with Turkey. They underscored Pakistan’s firm resolve to stand by Turkey in face of all challenges, including against the common threat posed by terrorism. They noted with deep appreciation the vital role of the Parliamentarians of the two countries, especially the members of the Pakistan-Turkey Friendship Group, in transforming these cordial ties into a strong partnership. They expressed keen desire to continue transforming this deep-rooted relationship towards tapping the bilateral economic and trade potential for the benefit and prosperity of the peoples of the two regions. Minister Pervaiz Malik thanked the Speaker TGNA and Turkish Parliamentarians for their unflinching support for the Kashmir issue.

The Pakistan parliamentary delegation has representation from major political parties represented in the National Assembly and includes Ms. Parveen Masood Bhatti, Ms. Shaista Pervaiz, Ms. Shahnaz Saleem Malik, Ms. Amra Khan, Choudhary Iftikhar Nazir, Ms. Tahira Aurangzeb, Mrs. Seema Mohiuddin Jameeli, Ms. Mussarat Ahmedzeb, Dr. Muhammad Azhar Khan Jadoon, Mrs. Shahida Rehmani, Ms. Musarat Rafique Mahesar, Mrs. Suriya Jatoi, Ms. Shagufta Jumani, Mrs. Naeema Kishwer Khan, Syed Ghazi Gulab Jamal, and Mr. Iftikhar ud Din.

More photographs from the link https://goo.gl/4W6mry

Prime Minister of Pakistan participates in 9th D-8 Summit held in Istanbul on 20 October 2017

Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahid Khaqan Abbasi participated in the 9th Summit of the Developing Eight Organization (D-8) held in Istanbul, Turkey on 20 October 2017. The Summit coincided with the 20th Anniversary of the establishment of organization in 1997.

            The Summit meeting was preceded by the 17th D-8 Council of Ministers meeting on 19 October 2017. During the meeting, the Foreign Minister of Pakistan, Khawaja Muhammad Asif handed over the Chair of D-8 Council of Ministers to H.E. Mevlut Cavusoglu, Foreign Minister of the Republic of Turkey. 

            In his statement at the Inauguration of the D-8 Summit, the Prime Minister, in his capacity as outgoing D-8 Chair, highlighted the achievements of D-8 organization under Pakistan’s chairmanship, including adoption of D-8 charter and the Global Vision at 8th Summit held in Islamabad in 2012. During Pakistan’s D-8 Chairmanship, the organization also obtained observer status at the United Nations. Pakistan had assumed the Chair of the D-8 in 2012.

            The Prime Minister called upon the member states to take necessary measures for early implementation of various instruments such as Preferential Trade, Customs and the Visa agreements to further boost trade among the member states. At the conclusion of his opening statement, the Prime Minster handed over the D-8 Chair to President Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey. 

Congratulating Turkey on assumption of the D-8 Chair, the Prime Minister expressed hope that under the dynamic leadership of President Erdogan, the economic cooperation among D-8 member states will be further strengthened. 
            The D-8 Summit adopted the Istanbul Declaration 2017 and D-8 Istanbul Plan of Action to inject further dynamism and strengthen economic cooperation in the organization. 
On the sidelines of the D-8, the Prime Minister also had interactions with other leadership. Today in the afternoon, the Prime Minister also met with the Members of the Turkish Foreign Economic Relations Board (DEIK).

Turkey, Pakistan, Iran Nigeria, Malaysia, Bangladesh, Indonesia and Egypt participated in the Summit. Azerbaijan and Guinea attended the meeting as observers.

Istanbul
20 October 2017