Pakistan NDU heyeti Türkiye'yi ziyaret etti

ANKARA, 27 Nisan 2018: Tuğgeneral Muhammad Shamriaz başkanlığında Pakistan'daki Ulusal Savunma Üniversitesinden (NDU) gelen 17 üyeli bir heyet 20-27 Nisan tarihleri arasında Yabancı Ülke İnceleme Gezilerinin bir parçası olarak Türkiye'yi ziyaret etti.  Heyete Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden ve Kamu Hizmetlerinden kıdemli subaylar ve Ulusal Güvenlik ve Savaş Dersine katılan kardeş ülkelerden subaylar da dahildi.  

Ankara'daki kalışı sırasında, NDU heyeti Türk Kara Kuvvetlerinin Eğitim ve Doktrin Komutanlığını ziyaret etti.  Kendileri Türk askeri sistemi hakkında bilgilendirildi.  Her iki taraf savunma alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

NDU heyeti aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanlığını ve onun bağlı düşünce kuruluşu olan Stratejik Araştırmalar Merkezini de (SAM) ziyaret etti ve kıdemli diplomatlarla, akademisyenlerle ve araştırmacılarla etkileşimde bulundu.  Türkiye dış politikası üzeirine detaylı bir brifingden sonra, heyet üyeleri Türk katılımcılarla bölgesel ve küresel durum üzerinde görüş alışverişinde bulundu.  Heyet ayrıca NATO'ya bağlı Terörizme Karşı Savunma için Mükemmeliyet Merkezini ve ASELSAN ve HAVELSAN dahil Türk Savunma Endüstrisi kuruluşlarını da ziyaret etti.  Daha öncesinde, NDU heyeti İstanbul'daki Türk Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etmişti.  

Heyetin Pakistan Büyükelçiliğini ziyareti sırasında, Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi grubu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkisi hakkında bilgilendirdi.  Kendisi şu andaki ikili ticaret hacminin bu mükemmel siyasi ilişkiyle aynı oranda olmadığını söyledi.  Büyükelçi başlıca odak noktası artan ticari ve ekonomik ilişkiler olan mükemmel kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için çabaların gösterilmeye devam ettiğini vurguladı.  Büyükelçi Qazi iki yönlü yatırımların büyüdüğü ve Pakistan'daki Türk yatırımlarının ayak izinin 1 Milyar Dolar sınırını geçtiği bilgisini verdi.

NDU Pakistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından bir tanesidir.  Akademik ve araştırma alanlarında bir mükemmellik merkezi olarak tanınır ve stratejik düzeyde ulusal güvenliğe politika girdileri sağlar ve bir ulusal düşünce kuruluşu olarak çalışır. 

National Defence University of Pakistan delegation visits Turkey

ANKARA, 27 April 2018: A 17-member delegation of National Defence University (NDU) of Pakistan, headed by Brig. Muhammad Shamriaz, visited Turkey as part of its Foreign Study Tour from 20-27 April. The delegation included senior officers from Pakistan’s Armed Forces, Civil Service and officers from friendly countries who are attending National Security and War Course.

During its stay in Ankara, the NDU delegation visited the Training & Doctrine Command of the Turkish Land Forces. They were briefed about the Turkish military system. Both sides exchanged views on further enhancing cooperation in the defence field. 


The NDU delegation also visited Ministry of Foreign Affairs of Turkey and its affiliated think-tank, Centre for Strategic Centre (SAM), and interacted with senior diplomats, academicians and researchers. After a detailed briefing on Turkish foreign policy, the delegation members exchanged views on regional and global situation with the Turkish participants. The delegation also visited the NATO-affiliated Centre of Excellence for Defence Against Terrorism as well as Turkish defence industry establishments including ASELSAN and HAVELSAN. Earlier, the NDU delegation visited the Turkish National Defence University in Istanbul. 

During the delegation’s visit to the Pakistan Embassy, Ambassador Muhammad Syrus Sajjad Qazi briefed the group about the fraternal Pakistan-Turkey relationship. He noted that current volume of bilateral trade was not commensurate with the excellent political relationship. The Ambassador emphasized that efforts were underway to further strengthen the excellent brotherly, with a major focus on enhanced trade and economic relations. Ambassador Qazi informed that bilateral investment is growing and the footprint of Turkish investments in Pakistan has crossed the US$1 billion mark.
 
NDU is one of Pakistan’s premier training institutions. It is renowned as a center of excellence in academic and research pursuits, providing policy inputs on national security at a strategic level and acting as a national think-tank.

Önde gelen Müslüman filozofu ve Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal Türkiye'de anıldı

ANKARA, 21 Nisan 2018: Pakistan'ın milli şairi ve yirminci yüzyılın büyük Müslüman filozofu Dr. Allame Muhammed İkbal'in 80. ölüm yıldönümü Ankara'da anıldı.  Sebilürreşad dergisi ve Mehmet Akif Ersoy Düşünce Derneği Türkiye'nin Milli Kütüphanesinde bir panel tartışması düzenledi.  

Misafirleri karşılayan Sebilürreşad Dergisinin Yazı İşleri Müdürü Sayın Fatih Bayhan Türkiye'nin ulusal marşını da yazan Mehmet Akif Ersoy'un dergisini 1908'de kurduğunu söyledi.  Kendisi Türkiye halkının Muhammed İkbal'e yüksek derecede saygı duyduğunu ve dergisinin Müslüman dünyasının en büyük siyasi düşünürlerinden birisini anmak için Nisan 2018'de özel bir sayı yayınladığını söyledi.  
Mehmet Akif Ersoy Düşünce Derneğinin Başkanı Sayın Mehmet Akif Işık Muhammed İkbal'in felsefe, edebiyat ve hukuk alanlarında birçok katkısının bulunduğunu söyledi.  Onun şiirlerinin Mehmet Akif'in şiirleriyle birçok benzerliği bulunduğunu da ekledi. 

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi anahtar niteliğindeki konuşmasında Muhammed İkbal'in Türkiye'ye ve onun önde gelen edebiyat kişisi olan Mehmet Akif Ersoy'a olan bağlılığını vurguladı.  Kendisi Pakistanlı düşünür Dr. Muhammed İkbal'in ve Türkiye'nin ulusal şairi ve milli marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'un birbirlerinin çağdaşı olduğunu söyledi.  İkbal'in dönemi sırasında, İngilizler Alt Kıtaya hakimken Türkiye de zor bir aşamadan geçiyordu, özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında.  Güney Asya Müslümanları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın liderliği altında bağımsız bir ülke için bir mücadele vermiştir.  Aynı zamanda, Tütkiye de Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Bağımsızlık Savaşını başlatmıştır.  Hem Muhammed İkbal hem de Mehmet Akif Ersoy yazıları ve şiirleri aracılığıyla dava arkadaşlarını ve vatanseverleri kendi ulusal bağımsızlık mücadelelerine katılmaları için yüreklendirmiştir.  

Büyükelçi Syrus Qazi Muhammed İkbal'i Türkiye'ye tanıtanın Mehmet Akif Ersoy olduğunu söyledi.  Kendisi her ikisinin arasında siyasi düşünceler bakımından büyük benzerlikler olduğunu ekledi.  Hem Akif hem de İkbal Müslümanları birleştirmek ve Batı emperyalizminden kurtarmak istiyordu.  Eğer İkbal Mevlana'yı ruhani öğretmeni olarak kabul ettiyse aynısı Rumi'ye yoğun saygısı olan Akif için de geçerliydi.   

Daha sonra, Muhammed İkbal üzerine Prof. Dr. Bilal Sambur, Sayın Ali K. Metin ve Sayın Ibrahim Eryiğit'in panelist olduğu bir panel tartışması düzenlendi.  Önde gelen yazar ve şair Sayın Cevat Akkanat paneli yönetti.  Panelde Muhammed İkbal'in siyasi felsefesi, şiiri ve Türkiye ile olan bağlarının çeşitli yönleri tartışıldı.

Leading Muslim philosopher and Pakistan’s national poet Muhammad Iqbal commemorated in Turkey

ANKARA, 21 April 2018: The 80thdeath anniversary of the national poet of Pakistan and great Muslim philosopher of the twentieth century Dr. Allama Muhammad Iqbal was commemorated in Ankara. Sebilürreşad magazine and Mehmet Akif Ersoy Thought Association organized a panel discussion in the National Library of Turkey.

Welcoming the guests, Chief Editor, Sebilürreşad, Mr. Fatih Bayhan, informed that Mehmet Akif Ersoy, who was also the writer of Turkey’s national anthem, founded his magazine in 1908. He said the people of Turkey hold Muhammad Iqbal in high esteem and his magazine has published a special issue in April 2018 to commemorate one of the great political thinkers of the Muslim world.

Mr. Mehmet Akif Işık, Chairman, Mehmet Akif Ersoy Thought Association, said Muhammad Iqbal had many contributions in the field of philosophy, literature and law. His poetry had many similarities with Mehmet Akif ’s poetry.

Pakistan’s Ambassador to Turkey Muhammad Syrus Sajjad Qazi in his keynote speech highlighted Muhammad Iqbal’s association with Turkey and its leading literary figure Mehmet Akif Ersoy. He said Pakistani thinker and national poet Dr. Muhammad Iqbal and Turkey’s national poet and author of its national anthem Mehmet Akif Ersoy were both contemporaries. During Iqbal’s era, while the British ruled the Sub-Continent, Turkey was also passing through a difficult phase, especially after World War I. Muslims of South Asia waged a struggle for an independent country under the leadership of Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah. At the same time, Turkey started War of Independence under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk. Both Muhammad Iqbal and Mehmet Akif Ersoy through their writings and poems encouraged their compatriots to participate in their national liberation struggles. 

Ambassador Syrus Qazi said that it was Mehmet Akif Ersoy who introduced Muhammad Iqbal in Turkey. He said there is great similarity in their political thought. Both Akif and Iqbal wanted to unite and liberate Muslims from Western imperialism. If Iqbal considered Mevlana Rumi as his spiritual teacher, same was the case with Akif, who also had immense reverence for Rumi. 

Later, a panel discussion was held on Muhammad Iqbal, with Prof. Dr. Bilal Sambur, Mr Ali K. Metin and Mr. Ibrahim Eryiğit as panellists. Leading writer and poet Mr. Cevat Akknat moderated it. The panel discussed various aspects of Muhammad Iqbal’s political philosophy, poetry and his association with Turkey.

Pakistan Büyükelçisi Sayin Syrus Sajjad Qazi, Mütefekkir ve Şair Muhammed İkbal’in vefatının 80. Yılında 14 Nisan 2018 de Ankara’daki “Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy” konulu konuşması

Pakistan’ın mütefekkir ve milli şairi Dr. Muhammed İkbal ve Türkiye’nin milli ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, aynı dönemde yaşamışlardır. 1877’de dünyaya gelen İkbal, 1938’de vefat etmiş, 1873’te dünyaya gelen Ersoy ise 1936’da vefat etmiştir. Aralarında birkaç yıl fark olmakla birlikte her ikisinin de dönemi aynıdır. Her ikisinin de ülkesi aynı durumlardan geçiyordu. Herkes bilmektedir ki 20. Yüzyılda bütün İslam ülkeleri siyasi ve kültürel açıdan aşağılanmıştı. Pak-o-Hind’te İngilizlerin idarecisi vardı ve Hint Müslümanları köle hayatı yaşıyordu. Onlar mutluluktan yoksundu.  Sosyal, ekonomik ve ahlaki bakımdan geriydiler.

Diğer taraftan  Almanya’nın Birinci Dünya Savaşında yenilmesinden sonra Türkiye’de mağlubiyetin mağduru olmuştu ve bütün Avrupa halkları onu köleleştirme düşüncesindeydi. Hatta itilaf devletleri İstanbul’u işgal etmişlerdi ve eski adı Smyrna olan İzmir de Yunanlıların eline geçmişti. Bu zor ve kötü dönemde bölünmemiş Hindistan’da Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ın önderliğinde Müslim Lig Bağımsızlık Hareketi faaliyet yürütürken Türkiye’de ise Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde birlik olup aziz vatanlarını düşman halkların elinden kurtarmak için mücadeleyle meşguldü.

İki tarafta da bağımsızlık hareketlerinde düşünsel ve teorik açıdan Hint’te Allame İkbal, Türkiye’de Mehmet Akif Ersoy maneviyatı ve öngörüyü takviye eden düşüncelerini şiirleriyle kendi toplumlarına aktarıyorlardı ve onların istiklal savaşı mücadelesine katılmaları için teşvik ediyorlardı. Sanki ikisi de kendi toplumlarına yeni bir çağrıda bulunuyorlardı.

Pakistan’ın düşünce ve İslam dünyasına evrensel bir bağımsızlık ve eyleme geçme mesajı veren doğu şairi Allame Muhammed İkbal’i Arap dünyasında ve bilhassa Türkiye’de herkesten önce tanıtan, Batı’da ve Mısır’da yaşadığı dönemde onu şiirlerinden tanıyan, düşüncelerinden oldukça etkilenen Mehmet Akif Ersoy olmuştu. Nitekim Türkiye’ye döndükten sonra kendisi de aynı düşünceleri Türklere vermeye başladı.

1918’de itilaf devletleri İstanbul’u işgal ettiklerinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu’ya geldi ve Mustafa Kemal Paşa’nın himayesinde söylemleri ve yazılarıyla bağımsızlık hareketine can vermeye başladı. Yazıları ve şiirlerinin yanında mescitlerde vaazlar vererek ve mitinglerde konuşmalar yaparak halkı organize edip, onlara düşmanlara karşı safa geçmesi telkininde bulunmaya başladı.

Gerçek şu ki; İkbal ve Akif arasında müthiş düşünce ve görüş uyumu bulunmaktadır. İkisinin de gönlünde Müslümanların ve bütün insanların kötü durumlarını iyileştirme hasleti vardı. İkbal’in ifade tarzı din ve dünya gerçeklerinin yansımasıdır. Aynı durum Akif’in ifade tarzında da bulunur. Her iki şairin de uyuşukluğa, inanç zayıflığına ve kadercilik anlayışına karşı yazılar yazdıkları, kendi halklarını mücadeleye teşvik ettikleri ve İslam aleminin uyanması için kendi çabalarını sergiledikleri görülmektedir. İkisi de Cemalettin Afgani gibi İslam birliği ve İslam milleti için yeni bir hayat arayışındaydı.

Mehmet Akif Ersoy ve Dr. Muhammed İkbal, batı kültürüne ve siyaset tasavvuruna karşı ve İslam kültürünün savunucusuydular. Mehmet Akif Ersoy da İkbal gibi batının din dışı siyasetine ve materyalizmine karşıydı. Allame İkbal ve Mehmet Akif Ersoy her ikisi de umudu ve aydınlık geleceği müjdelemişlerdir. Her ikisi de bezginlik ve umutsuzluktan uzak durmuşlardır. İkisinin de şiir ve düşünceleri daima mücadele, sürekli gayret, amaca odaklanma, hürriyet ve bağımsızlık dersi vermiştir. İkisi de Mevlana Celaleddin Rumi’den derinden etkilenmiştir. Allame İkbal, Mevlana Rumi’yi kendine mürşit olarak görmüştür. Akif de Mevlana Rumi’den İkbal kadar etkilenmiştir. 
Konuşmama son verirken şunu ifade etmekten büyük mutluluk duyacağım; Bu yıl Pakistan ve Türk hükümetleri, kendi ülkelerinde, bu iki büyük mütefekkir ve şairin anısına “Kültür varlıkları” olarak ortak posta pulu basmışlardır.

“Pakistan çadırı” Automechanika 2018 İstanbul'da izleyici topladı

Önde gelen Pakistanlı otomotiv şirketleri otomotiv endüstrisi sektörü için bölgenin tanınmış toplantı platformu olan ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Automechanika Ticaret Gösterisine" katıldı. Yaklaşık 1352 sergici ürünlerini sergiledi ve fuar dünyanın her tarafından 45,979 ziyaretçiyi kendisine çekti.

Sipariş üzerine yapılmış olan "Pakistan Pavyonuna" Türkiye'deki ve özellikle Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Cezayir, Irak, İran, Libya, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Orta Asya Devletlerindeki iş toplulukları iyi bir şekilde katılım gösterdi.  Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sayın Bilal Khan Pasha da Pakistan Pavyonunu ziyaret etti ve katılımcılarla etkileşimde bulundu.  

Fuara katılan Pakistanlı şirketler arasında M/s. Thermosole Industries, Ahmad Traders, Super Horn House, Peoples Steel Mills, Sohail Engineering Corporation, Matchless Engineering, Razaque Engineering Works, Ghauri Tyre & Tube, Stahlco Engineering ve Royal Tech bulunuyordu. Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında bu şirketlere yardımcı oldu ve fuardaki Türk şirketleriyle ve uluslararası katılımcılarla olan etkileşimlerini koordine etti.  

Sağlam bir talebe ve artan gelirlere dayalı olarak, otomotiv sektörü Pakistan'daki büyüyen endüstrilerden bir tanesidir.  Pakistan'ın otomotiv endüstrisindeki hem yerel hem de yabancı yatırımlar da yüksek bir hızda artmaktadır.  Otomotiv endüstrisi yılda 3.3 milyar Dolarlık bir ithalat ikamesine erişmenin yanı sıra ihracatlar aracılığıyla yılda 210 milyon Dolar tutarında döviz sağlamıştır.  Yüksek teknolojideki otomotiv yedek parçaları ABD'ye, Fransa'ya, Birleşik Krallığa, Çin'e ve Orta Doğuya ihraç edilmektedir.  Buna benzer şekilde, Pakistan Hükümetinin iş dostu Otomotiv Geliştirme Politikasının bir sonucu olarak,  Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai ve KIA gibi birçok uluslararası otomotiv üreticisi ya Pakistan'da fabrikalarını açmaya başladılar ya da bunun için gerekli izinlerini aldılar. 

“Pakistan Pavilion” attracts visitors during Automechanika 2018 Istanbul

ISTANBUL, 11 April 2018: Leading Pakistani auto companies participated in region’s prominent meeting platform for the auto industry sector "Automechanika Trade Show" held from 5-8 April 2018 in Istanbul. About 1352 exhibitors displayed their products and the fair attracted over 45,979 visitors from all around the world.

The custom made “Pakistan Pavilion” was well attended by the business community from Turkey and other countries especially Bulgaria, Romania, Georgia, Algiers, Iraq, Iran, Libya, Jordan, Lebanon, Tunis and Central Asian States. Consul General of Pakistan in Istanbul Mr. Bilal Khan Pasha also visited Pakistan Pavilion and interacted with the participants.

Participating Pakistani companies included M/s. Thermosole Industries, Ahmad Traders, Super Horn House, Peoples Steel Mills, Sohail Engineering Corporation, Matchless Engineering, Razaque Engineering Works, Ghauri Tyre & Tube, Stahlco Engineering and Royal Tech. The Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) and the Consulate General of Pakistan Istanbul facilitated these companies during the fair and coordinated their interaction with Turkish companies and international participants at the fair. 

Owing to robust demand and rising incomes, auto sector is one of the growing industries in Pakistan. Both local and foreign investment in the auto industry of Pakistan is also increasing at a fast rate. The auto industry has achieved import substitution of $3.3 billion a year, besides generating a foreign exchange of $210 million a year through exports. High-tech auto spare parts are exported to the US, France, UK, and China and the Middle East. Similarly, as a result of the business-friendly Automotive Development Policy of the Government of Pakistan, many international auto manufacturers such as Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai and KIA have either started establishing their plants in Pakistan or have received permission to do so. 

Pakistan Navy-Turkish Navy Bilateral Exercise TURGUTRIES-2018

Pakistan Navy-Turkish Navy Bilateral Exercise TURGUTRIES-2018, “Drawn sword of Islam”, was conducted from 7-10 April 2018 in North Arabian Sea.

Besides a frigate from Turkish Navy, Pakistan’s Navy ships, Sais, Aslat, Nasr, Quwwat, Azmat and Zarrar including fixed and rotary wing aircraft of Pakistan Naval Aviation participated in the exercise. Fighters from PAF also took part in the drill.

Main objective of exercise was to enhance interoperability between two brotherly navies.

Exercise TURGUTRIES 2018 covered a wide range of maritime operations encompassing Anti-Surface, Anti-Air and Anti-Submarine Warfare as well as Maneuvering and Communication exercises.

Counter piracy drills were also carried out in which boarding teams demonstrated practical boarding operations onboard a suspect vessel.

Exercise was also witnessed by Consul General of Republic of Turkey, Tolga Ucake.

On the occasion, the Consul General of Turkey congratulated Pakistan Turkish Navies participants for successful conduct of the exercise and hoped that it will become a regular feature between both the Navies in future.

Türkiye - Pakistan ortak deniz tatbikatı sona erdi

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan yola çıkan gemiler ile karadaki personelin katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, tatbikatta, bölgedeki denizlerin güvenliğini sağlamak için ortak operasyonlar yapma kabiliyetinin yanı sıra iletişim, koordinasyon, hava saldırılarına karşı hazırlık ile uçak ve helikopterlerle ortak hareket konularında çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 4 gün süren tatbikatta, iki ülke deniz kuvvetlerinin birbirinin tecrübe ve kabiliyetlerinden faydalandığı kaydedildi.
Umman Denizi açıklarındaki tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gelibolu Fırkateyni ve personeli katıldı.
http://www.star.com.tr/guncel/turkiye--pakistan-ortak-deniz-tatbikati-sona-erdi-haber-1329864/

Pakistan'ın turizm potansiyeli Türkiye'deki önde gelen sağlık ve spor turizmi olayıyla vurgulandı

ANTALYA, TÜRKİYE: 8 Nisan 2018: Gilgit-Baltistan'dan (GB) gelen ve Gilgit Baltistan Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Jafarullah Khan, GB Eyalet Başbakanı Sayın Kazım Niaz ve GB Turizm Bakanı Sayın Waqar Ali Khan'dan oluşan yüksek düzeyli bir heyet Antalya, Türkiye'yi ziyaret etti ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen HESTOUREX - Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına katıldı.  GB'deki önde gelen özel tur operatörleri de bu olaya katıldı.

GB Turizm Bakanlığı HESTOUREX 2018'de bir fuar pavyonu kurdu.  Çeşitli ülkelerden 4000'den fazla katılımcı olaya katıldı.  Ziyaretçiler GB Pakistan'ın doğal güzelliğini ve macera turizmi potansiyelini büyük oranda övdüler.

Birçok tanınmış ziyaretçi arasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da GB Pavyonunu ziyaret etti.  Türk Dışişleri Bakanı bu yıl içerisinde kendisinin ve Türk Ekonomi Bakanının GB'yi ziyaret edeceğini duyurdu.  Kendisi iki ülke arasında artan karşılıklı turistik gidip gelmeleri ve bağlantıları vurguladı.

Olayın yan oturumlarında, heyet aynı zamanda Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Mehmet Tevfik Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Mutlu ve Türk Seyahat Acenteleri Birliği (Tursab) Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ile de toplantılar düzenledi.  Toplantılar Türk turistlerin GB Pakistan'ı seyahat etme olasılıklarını araştırmak üzerine odaklanmıştı.  Tursab Başkanı ve ATSO Başkan Yardımcısı GB ile Türkiye arasında yeni işbirliği kulvarlarını araştırmak için tur operatörlerinden oluşan bir heyetle çok yakında GB'yi ziyaret edebileceklerini iletti.  

Tourism potential of Pakistan highlighted at leading health & sports tourism event in Turkey

ANTALYA, TURKEY: 8 April 2018: A high level delegation from Gilgit-Baltistan (GB) comprising of Mr. Jafarullah Khan, Deputy Speaker of Gilgit Baltistan Legislative Assembly, Mr. Kazim Niaz, Chief Secretary, GB, and Mr. Waqar Ali Khan, Secretary Tourism GB visited Antalya, Turkey and attended HESTOUREX – World Health Sport Tourism Congress & Exhibition held from 5-8 April 2018. Leading private Tour operators from GB also participated in the event.

GB Tourism Department established a Pavilion at HESTOUREX 2018. More than 4000 participants from various countries attended the event. Visitors greatly appreciated the natural beauty and adventure tourism potential of GB, Pakistan.

Among many prominent visitors, Foreign Minister of Turkey Mr. Mevlut Cavusoglu also visited the GB Pavilion. The Turkish Foreign Minister announced that he along with the Turkish Economy Minister would visit GB, Pakistan during the current year. He emphasized increasing the mutual touristic exchanges and linkages between the two countries.
On the sidelines of the event, the delegation also held meetings with Mr. Munir Karaloglu, Governor of Antalya, Mr. Menderes Mehmet Tevfik Turel, Mayor of Antalya Metropolitan Municipality, Mr. Ercan Mutlu, Vice President, Antalya Chamber of Commerce and Industry (ATSO) and Mr. Firuz Baglikaya, President, Turkish Travel Agencies Association (Tursab). Meetings were focused on exploring the possibilities of Turkish tourists visiting GB, Pakistan. Tursab President and ATSO Vice President conveyed that they would very soon visit GB along with a delegation of tour operators in order to explore new avenues of cooperation between GB and Turkey.

COMMANDER TURKISH NAVAL FORCES VISITS FIELD COMMANDS OF PAKISTAN NAVY AT LAHORE AND KARACHI

KARACHI, 04 Apr 18: Commander Turkish Naval Forces, Vice Admiral Adnan Ozbal is on an official visit to Pakistan. During the visit, Commander Turkish Naval Forces called on Chief of the Naval staff, Admiral Zafar Mahmood Abbasi at Naval Headquarters Islamabad on 02 Apr 18, where discussions on professional matters and avenues of existing and future naval collaboration were focused.

 In the second leg of the visit, Vice Admiral Adnan Ozbal met with Naval Field Commands at Lahore and Karachi. During the visit of Lahore, the dignitary met Commandant Pakistan Navy War College, Rear Admiral Naveed Ahmed Rizvi.

During the visit to Karachi, Commander Turkish Naval Forces called on Commander Karachi, Rear Admiral Ather Mukhtar, Commander Coast, Rear Admiral Moazzam Ilyas and Commander Pakistan Fleet, Rear Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi in separate meetings.

During the meetings, besides discussions on professional matters and bilateral naval collaboration, the Commander Turkish Naval Forces lauded Pakistan Navy's role and commitments in maintaining peace and stability in the region through persistent participation in Coalition Counter Terrorism and Counter Piracy Task Forces.

The dignitary also visited Pakistan Naval Academy PNS RAHBAR and interacted with midshipmen and cadets presently undergoing training. Later, Vice Admiral Adnan Ozbal visited Pakistan Navy Ship SAIF. Upon arrival onboard, he was received by Commander Pakistan Fleet, Rear Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi and was presented Guard of Honour by contingent of Pakistan Navy. The dignitary also interacted with the crew of the ship and appreciated the professionalism of officers and men of Pakistan Navy. Vice Admiral Adnan Ozbal laid floral wreath at Mazar-e-Quaid.

The visit of Commander Turkish Naval Forces to Pakistan is expected to further strengthen the bilateral defence collaboration between Pakistan and Turkey in general and the two Navies in particular.

Expomed Eurasia 2018 İstanbul fuarına geniş ölçekli Pakistan katılımı

ISTANBUL, 3 Nisan 2018: Çok sayıda Pakistan şirketi 22-25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen 25. Expomed Eurasia fuarına katılım gösterdi.

Expomed Eurasia Avrasya ve Türkiye'nin sağlık bakımı sektörlerinde endüstri için düzenlenen önde gelen bir toplantı platformudur.  Pakistan'dan önde gelen on bir şirket Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) aracılığıyla Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun işbirliğiyle platforma katıldı.  Tümü Sialkot'tan gelen katılımcı şirketlere M/s. IAA Cerrahi, Friends Surgico, Surgimax Saving, Repro Diyagnostik Görüntüleme, Expert Cushy Surgical Co., A.L.M. Surgicare, My Manufacturing, Sinnetech Medikal, Doctor & Doctors International ve Million Surgical (Pvt) Ltd. dahildi.

Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında Pakistanlı şirketlere yardımcı oldu ve özellikle tıbbi ve cerrahi araçlar alanında Medikal sektör alanında var olan olağanüstü potansiyel hakkında Türk işadamlarını bilgilendirdi.  Katılımcı şirketler 90 ülkeden 6,104 uluslararası ziyaretçiyi de içeren 35.000'den fazla sektör profesyonelini kendisine çeken fuar sırasında ürünlerini tanıtma fırsatını buldu.  

Large-scale Pakistani participation in Expomed Eurasia 2018 Istanbul

ISTANBUL, 3 April 2018: A large number of Pakistani companies participated in the 25 Expomed Eurasia held from 22-25 March 2018 in Istanbul.

Expomed Eurosia is prominent meeting platform for industry in the healthcare sectors of Eurasia and Turkey. Eleven leading companies from Pakistan participated through Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) in collaboration with Consulate General of Pakistan in Istanbul. The participating companies, all from Sialkot, included M/s. IAA Surgical, Friends Surgico, Surgimax Saving, Repro Diagnostic Imaging, Expert Cushy Surgical Co., A.L.M. Surgicare, My Manufacturing, Sinnetech Medical, Doctor & Doctors International and Million Surgical (Pvt) Ltd.


The Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) and the Consulate General of Pakistan Istanbul facilitated the Pakistani companies during the fair as well as endeavored to inform the Turkish businessmen about the tremendous potential that existed in the area of Medical Sector, particularly medical and surgical devices. The participating companies had the opportunity to discuss promoting their products during the fair, which attracted over 35,000 sector professionals including 6,104 international visitors from 90 countries.