Pakistan Başbakanın Türk Parlamentosunu ziyareti sırasında sunduğu görüşleri, Ankara, 23 Şubat 2017

Burada, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında hedeflenen Türk Parlamentosunda durmak olağanüstü derecede heyecanlı bir deneyimdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk demokrasisinin ve halkının isteklerinin kutsal sembolüdür.

Canlı bir şekilde hatırlıyoruz ki, TBMM’nin yiğit üyeleri, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın önderliğinde derhal meclisi toplamış ve devamlı oturumlar düzenlemiştir – darbe girişimine cüretkar biçimde karşı koymak ve demokrasiyi korkusuzca savunmak için.

Onların bitmek bilmeyen ve ayrım gözetmeyen bombalama sırasındaki cesaretleri ve tahammülleri basitçe olağanüstüydü.

Dahası, bu bir Gazi Meclistir ve onun başkanı da gerçek bir kahramandır!

Karanlık 15 Temmuz gecesinde, tüm Türkiye’de insan kararlılığının, cesaretinin ve fedakarlığının parlak örneklerine tanık olduk.

248 şehit için dua ediyoruz ve 2,200 yaralının en kısa zamanda iyileşmesini istiyoruz.

Son zamanlardaki en büyük zorluklarından birisinin başarıyla üstesinden geldiği için Türk milletinin toplu kararlılığını selamlıyoruz.

Pakistan liderleri, hükümeti ve halkı 15 Temmuz gecesi Türk kardeşleriyle sağlam şekilde yan yana durmuştur ve her zaman omuz omuza olmaya devam edecektir.

Parlamentomuzun her iki meclisi de Türkiye, liderleri ve demokratik kurumları ile olan devamlı dayanışma isteklerini ifade eden oybirliğiyle alınmış kararlar geçirmiştir.

Demokrasi uluslarımızı birbirine bağlayan anahtar değerler arasındadır.

Kardeşliğimiz yüzyıllar boyunca sürmüştür ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kardeş ve çok boyutlu işbirliğimiz gelişmeye devam edecektir – her iki halkın yararı için ve bölgesel ve uluslararası barış ve gelişme için.


Teşekkür ederim.

Pakistan Başbakan Türkiye'ye yaptığı yüksek derecede başarılı bir ziyareti tamamladı

Pakistan Başbakan Türkiye'ye yaptığı yüksek derecede başarılı bir ziyareti tamamladı; Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyinin (HLSCC) 5. Oturumunun sonunda bir dizi MOU'nun/Anlaşmanın imzalanmasıyla beraber iki ülke arasındaki Stratejik İlişki yeniden teyit edildi

ANKARA, 25 Şubat 2017: Başbakan Muhammad Nawaz Sharif ve Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara'da Pakistan-Türkiye Stratejik İşbirliği Konseyine (HLSCC) eş başkanlık ettikten sonra, Pakistan ve Türkiye ikili ilişkilerinin stratejik boyutunu yeniden teyit etti.  Her iki taraftan da Bakanlar ve Kıdemli yetkililer toplantıya katıldı. 

2009'da kurulan Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyi (HLSCC), iki taraf arasında en yüksek politik düzeyde konsültasyonlar için bir çerçeve olarak hizmet vermektedir ve enerji, ticaret, bankacılık ve finans, eğitim, iletişim ve demiryolları ve kültür ve turizm alanlarında altı Birleşik Çalışma Grubundan (JWG'ler) oluşmaktadır.  Şimdiye kadar HLSCC çerçevesi altında çeşitli alanlarda 60 Anlaşma/MoU imzalanmıştır.


Müzakereler Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin bütün sıralamasını ve bölgesel ve uluslararası meseleler üzerindeki görüş alışverişlerini kapsadı.  Özellikle, iki taraf HLSCC altındaki altı Birleşik Çalışma Grubuyla alakalı meseleler üzerindeki ilerlemeleri gözden geçirdi ve bu mekanizma altında erişilen belirgin ilerlemeden tatmin olduklarını ifade etti. 

İki ülke enerji sektöründeki işbirliğini önceliklerine almak üzerinde anlaştı, buna yenilebilir enerji alanı; ikili ticaretin ve yatırımların arttırılması; bankacılık ve finans sektöründe işbirliğinin geliştirilmesi; eğitim alanındaki karşılıklı deneyimlerden faydalanma ve yüksek eğitim kurumları arasında işbirliğini öne çıkarma; iletişim ve demiryolları alanlarında devam eden işbirliğini takviye etme ve arttırılan insanlar arası temaslar aracılığıyla kültürü ve turizmi ön plana çıkarma da dahildir. 

İki taraf aynı zamanda  savunma işbirliği için kapsamlı, uzun dönemli ve ileriye dönük bir çerçeve geliştirmek üzerindeki işleri süratle tamamlamak ve iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki ortaklığı geliştirmek üzerinde de anlaştı.  Taraflar ayrıca bölgesel ve çok yönlü forumlarda var olan yakın işbirliğinden tatmin olduklarını ifade etti, buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reform prosesi ve küresel nükleer silahsızlanma gündemine dair meseleler de dahildir.


Toplantının sonunda çıkarılan Türkiye-Pakistan Barış ve Refah için Stratejik İlişkisi üzerine Ortak Bildiri, iner alia olarak Pakistan ve Türkiye'deki en son terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı; her iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak tehditlerle savaşmak için sıkı bir kararlılığı ifade etti; temel ulusal çıkar meselelerine olan karşılıklı destekleri yeniden teyit etti ve çeşitli alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmak üzerinde anlaştı.

HLSCC'nin 5. Oturumunun sonunda, iki ülke Ortak Bildiri de dahil olmak üzere bir dizi ikili işbirliği alanlarında 10 Anlaşma/MOU imzaladı.

Daha önce, Başbakan Muhammad Nawaz Sharif Başbakan Binali Yıldırım'la birebir bir görüşme yaptı, bu görüşme sırasında kendisi inter alia olarak Türkiye'nin Keşmir davasına verdiği sarsılmaz ve prensipli destek için derinden şükranlarını ifade etti.  Kendisi aynı zamanda Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi için Pakistan'ın güçlü kınamalarını yeniden ifade etti ve Türk halkının Türk demokrasisini ve demokratik kurumlarını korurken gösterdiği fedakarlıklara, cesarete ve kararlılığa övgüde bulundu.


Başbakan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 22 Şubat'ta görüştü, bu görüşme sırasında liderler iki taraf arasında devam eden tarihi ve benzeri olmayan kardeşlik bağlarını yeniden teyit etti ve iki ülkenin halklarının çıkarı ve refahı için henüz kullanılmayan ekonomik ve ticari potansiyeli hayata geçirmek amacıyla, bu kökleri derin ilişkiyi dönüştürmeye devam etmek için kararlılıklarını yeniden belirtti.

Başbakan Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi için Pakistan'ın güçlü kınama isteklerini yeniden belirtti ve Türk halkının Türk demokrasisini savunurken gösterdiği fedakarlıklara ve kararlılığa övgüde bulundu.  Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cammu Keşmir anlaşmazlığının Keşmir halkının isteklerine ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre adil bir şekilde çözülmesi için Türkiye'nin verdiği tartışmasız ve kararlı destek için teşekkür etti.

Başbakan iki ülke arasındaki gelişen ekonomik ilişkilerin temel bir öncelik olarak kaldığını vurguladı ve geriye kalan Serbest Ticaret Anlaşmasına (FTA) dair teknik ayrıntıların yakında tamamlanacağını ümit ettiğini ifade etti.  Terörizmden kaynaklanan ortak tehditle savaşmak ve bu belanın kökünü kazımak için Pakistan'ın sıkı ve sarsılmaz kararlılığını yeniden teyit etti.  Bölgesel ve uluslararası duruma dair meseleler de görüşme sırasında tartışıldı.

Başbakan Türkiye'deki menfur darbe girişimi sırasında, Türk Parlamentosunun 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanan bölümünü görmek için Türk Parlamentosunu ziyaret etti.

Başbakan Türk halkına ve onun demokratik temsilcilerine tarihi zaferleri ve efsanevi cesaretleri için şükranlarını sundu, Türk Parlamentosunun Türkiye demokrasisinin ve halkının isteklerinin kutsal sembolü olduğunu da ekledi.  Pakistan halkının ve hükümetinin Pakistan Parlamentosunun her iki Meclisiyle, Türkiye'nin liderlerini ve demokratik kurumlarını desteklemek için oybirliğiyle kararlar geçirerek 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında sağlam bir şekilde durduğunu hatırlattı.

Başbakan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna saygılarını sunmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mozolesini de ziyaret etti.  Başbakan Kemal Atatürk'ün öngörülü liderliğini ve büyük devlet adamlığını da övdü ve Atatürk'ün Pakistan'ın kurucu ataları da dahil olmak üzere dünyadaki özgürlük aşığı kişiler için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Başbakan'a bu görüşmeleri sırasında kıdemli bakanlar ve parlamenterler de eşlik etti.


Prime Minister of Pakistan concludes a highly successful visit to Turkey; Strategic Relationship between the two brotherly countries reaffirmed as a number of MOUs/Agreements signed at the conclusion of the 5th Session of the Pakistan-Turkey HLSCC

Prime Ministers of Pakistan concludes a highly successful visit to Turkey; Strategic Relationship between the two brotherly countries reaffirmed as a number of MOUs/Agreements signed at the conclusion of the 5th Session of the Pakistan-Turkey High Level Strategic Cooperation Council (HLSCC)

ANKARA, 25 February 2017: Pakistan and Turkey reaffirmed the strategic dimension of bilateral relations as Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif and Prime Minister Binali Yildrim, co-chaired the 5th Session of the Pakistan-Turkey Strategic Cooperation Council (HLSCC) in Ankara yesterday. Ministers and senior officials from both sides attended the meeting. 

Established in 2009, the Pakistan-Turkey High Level Cooperation Council (HLSCC) serves as a framework for consultations at the highest political level between the two sides, and consists of six Joint Working Groups (JWGs) in the areas of energy; trade; banking & finance; education; communications & railways; and culture and tourism. So far 60 Agreements/MoUs have been signed under the HLSCC framework in various areas.


The deliberations covered the entire gamut of Turkey-Pakistan bilateral relations and exchange of views on regional and international issues. Specifically, the two sides reviewed progress on issues relating to the six Joint Working Groups under HLSCC and expressed satisfaction at the significant progress achieved under the mechanism.

The two countries agreed to prioritize cooperation in the energy sector, including in the field of renewable energy; increase bilateral trade and investment; enhance collaboration in the banking & finance sectors; benefit from mutual expertise in the area of education and promote cooperation between the higher education institutions; reinforce the ongoing collaboration in the fields of communications and railways; and promote culture and tourism through increased people-to-people contacts.

The two sides also agreed to expeditiously complete the work on developing a comprehensive, long-term and forward-looking framework for defence cooperation and enhance partnership between the defence industries of the two countries. They also expressed satisfaction at their existing close cooperation at regional and multi-lateral fora, including on United Nations Security Council reform process and issues pertaining to global non-proliferation agenda.


The Joint Declaration on Turkey-Pakistan Strategic Relationship for Peace and Prosperity issued at the end of the meeting inter alia condemned in the strongest possible terms the recent terrorist attacks in Pakistan and Turkey; expressed firm resolve to fight the common threats faced by both countries; reaffirmed mutual support on issues of core national interest; and agreed to intensify collaboration in diverse fields.

At the conclusion of the 5th Session of HLSCC, the two countries signed 10 Agreements/MOUs, in a number of areas of bilateral cooperation, including the Joint Declaration.

Earlier, Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif had a one-on-one meeting with Prime Minister Binali Yildrim during which he inter alia expressed deep gratitude for the steadfast and principled support of Turkey for the Kashmir cause. He also reiterated Pakistan’s strong condemnation of the 15th July 2016 coup-attempt in Turkey, and paid rich tributes to the sacrifices, bravery and resilience of the Turkish people in the defence of Turkish democracy and democratic institutions.


Prime Minister also held a meeting with the President of the Turkish Republic, Recep Tayyip Erdogan, on 22 February during which the leaders reaffirmed the abiding, historic, and unparalleled fraternal ties between the two sides and reiterated their resolve to continue transforming this deep-rooted relationship to utilize the untapped economic and trade potential for the benefit and prosperity of the peoples of the two countries.

The Prime Minister reiterated Pakistan’s strong condemnation of the 15th July 2016 coup-attempt in Turkey and paid homage to the sacrifices and resilience of the Turkish people in defence of the Turkish democracy. He thanked President Erdogan for Turkey’s unequivocal and firm support for the just resolution of the Jammu & Kashmir dispute in accordance with the wishes and aspirations of the Kashmiri people and relevant UN Security Council resolutions.

The Prime Minister emphasized that enhancing economic relations between the two countries remained a core priority and expressed the hope that the remaining technicalities with respect to the Free Trade Agreement (FTA) would be completed soon. He reiterated Pakistan’s firm and resolute determination to fight the common threat posed by terrorism and to root out the menace. Issues pertaining to regional and international situation also came under discussion during the meeting.

Prime Minister visited the Turkish Parliament to witness the section of the Parliament that was bombed on the night of 15th July 2016 during the reprehensible coup-attempt in Turkey.

The Prime Minister paid rich tributes to the Turkish people and their democratic representatives for their historic defiance and legendary courage, adding that the Turkish Parliament was the sacred symbol of Turkey’s democracy and the aspirations of its people. He recalled that the people and the Government of Pakistan stood solidly by Turkey against the 15th July coup-attempt, with both Houses of Pakistan’s Parliament passing unanimous resolutions in support of its leadership and democratic institutions.

The Prime Minister also visited the Mausoleum of Gazi Mustafa Kemal Ataturk to pay homage to the founder of the Turkish Republic. The Prime Minister lauded the visionary leadership and great statesmanship of Kemal Ataturk and noted that the Kemal Ataturk was an inspiration for the freedom-loving people of the world, including the founding fathers of Pakistan.


Senior Ministers and Parliamentarians also accompanied the Prime Minister on these occasions.

Remarks by the Prime Minister of Pakistan Muhammad Nawaz Sharif during the visit to Turkish Parliament, Ankara, 23 February 2017


It is an extremely moving experience to stand here in the Turkish Parliament, which was targeted during the heinous coup attempt on 15 July.

The Turkish Grand National Assembly is the sacred symbol of Turkey’s democracy and the aspirations of its people.

We vividly remember that the valiant members of TGNA, led by Speaker Ismail Kahraman, immediately assembled in the Parliament and convened continuous sessions – in daring defiance of the illegal coup attempt and in fearless defence of democracy.

Their courage and perseverance in the face of incessant and indiscriminate bombing were simply remarkable.

This is indeed a Ghazi Majlis, and its Speaker a real hero!

On the dark night of 15 July, we witnessed shining examples of human resolve, bravery and sacrifice all across Turkey.

We pray for the 248 martyrs, and wish speedy recovery for the 2,200 injured.

We salute the collective resolve of the Turkish nation in successfully overcoming one of the greatest challenges of its recent history.

The leadership, Government and people of Pakistan stood solidly by their Turkish brothers and sisters on the night of 15 July, and they will always be shoulder-to-shoulder at all times.

Both Houses of our Parliament passed unanimous resolutions expressing abiding solidarity with Turkey, its leadership and democratic institutions.

Democracy is among the key values binding our nations together.

Our brotherhood has existed for centuries, and would live forever.

Our fraternal and multi-dimensional cooperation would continue to flourish – for the benefit of our two peoples and for regional and international peace and development.

I thank you.