Pakistan İslam Cumhurbaşkanı Sayın Memnun Hussain’in Keşmir Dayanışma Günü Mesaji

Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca , vazgeçilmez özerklik hakkı için mücadelede eden Hint işgali altındaki Jammu ve Keşmir halkına tereddütsüz bir şekilde siyasi, manevi ve diplomatik destek vereceğini Keşmir Dayanışma Günü münasebeti ile bir kez daha vurgulamaktadır.

Bu sorun, büyük ve derin bir meseledir.İşgalci Hint kuvvetleri devlet terörizmi ne  başvurmakta, savaş suçu işlemekte ve Keşmir halkının haklı mücadelesini bastırarak, yoğun bir şekilde insan hakları ihlali yapmaktadır.


Bu sebeple,   Hint Kuvvetlerinin zulme  ve insan hakları ihlaline son vermesi, artan terrör saldırılarını  durdurması   ve   70 yıl önce Jammu Keşmir Halkına verdiği sözleri yerine gertirmesi için Hindistan’a baskı yapma  ve bütün bu zulmün ortadan kadırılması için  gerekli rolü üstelenme  konusunda,  Pakistan Uluslarası Topluluğa çağrıda bulunmaktadır.Bölgedeki barış ve refah rüyası ,bu itilaflar çözülmediği sürece gerçek olmayacaktır.

No comments:

Post a Comment