Ulusal Savunma Üniversitesi Türkiye’deki inceleme gezisini tamamlıyor

ANKARA, 9 Mayıs 2016: Hava Tuğgeneral Shoaib Akbar Khan’ın başında olduğu 20 üyeli Ulusal Savunma Üniversitesi (NDU) heyeti Türkiye’deki yabancı inceleme gezisini tamamlamıştır.  Heyetin üyeleri arasında Pakistan silahlı kuvvetleri ve kamu hizmetlerinden ve bazı Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerinden gelen Ulusal Güvenlik ve Savaş Dersinin katılımcıları bulunmaktaydı. 
Heyet Pakistan Büyükelçiliğini ziyareti sırasında çok yönlü Pakistan-Türkiye ilişkisindeki büyüyen işbirliği hakkında bilgilendirildi.  Büyükelçi Sohail Mahmood mükemmel kardeşlik bağlarını güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüştürmek için harcanan çabaların özellikle altını çizdi. 
İnceleme gezisinin bir parçası olarak, NDU heyeti Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Dışişleri Bakanlığını, Savunma Sanayisi Müsteşarlığını ve Terörizme Karşı Savunma için Mükemmeliyet Merkezini ziyaret etti.  Bu kurumlarda bulundukları geniş etkileşimler sırasında konunun odak noktası ikili işbirliği ve bölgesel ve uluslararası çevreler üzerindeydi. 
İstanbul’daki kalışı sırasında, NDU heyeti Türk Savaş Akademilerini ziyaret etti ve eğitim profili hakkında bilgilendirildi.  Heyet aynı zamanda Türkiye’nin tanınmış düşünce kuruluşu Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezindeki (BİLGESAM) akademisyenlerle de etkileşimde bulundu. 

NDU Pakistan’ın birinci sınıf eğitim kurumlarından birisidir.  Bu kuruluş stratejik düzeyde milli güvenlik ve savunma için politika girdileri sağlayan ve ulusal bir düşünce kuruluşu gibi çalışan akademik ve araştırma amaçları için bir mükemmellik merkezi olarak tanınmıştır.

No comments:

Post a Comment