Pakistan ve Türkiye yargı eğitiminde deneyimlerini paylaşacak

ANKARA: 18 Mayıs 2016: Türkiye Adalet Akademisinin daveti üzerine Pakistan’dan gelen yüksek yargı üyelerinden oluşan üst düzey bir heyet Türkiye’yi 15-20 Mayıs 2016 arasında ziyaret ediyor.  Ziyaretin amacı yargı eğitimi alanında karşılıklı işbirliğini daha da ileri götürecek şekilde iki kardeş ülkenin yargı sistemleri üzerindeki deneyimlerini paylaşmaktır. 

Federal Şeriat Mahkemesinin Baş Hakimi Yargıç Riaz Ahmad Khan’ın liderlik ettiği Pakistan heyeti, Federal Şeriat Mahkemesi, Sindh Yüksek
Mahkemesi, Belucistan Yüksek Mahkemesi, İslamabad Yüksek Mahkemesi, Federal Yargı Akademisi, Uluslararası İslam Üniversitesi’nin Şeriat Akademisi ve Rekabet Temyiz Mahkemesi ve Al-Meezan Vakfı’nın saygıdeğer yargıçlarını ve kıdemli memurlarını içermektedir. 

Heyet Türk Adalet Akademisinde verilen bir brifing sırasında Türk yargı sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirildi, bu brifinge Akademinin başkanı olan Sayın Yılmaz AKÇİL’de katıldı.  Pakistan heyeti aynı zamanda Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN’ı ve Adalet Bakanlığını, Yargıtayı, Devlet Konseyini ve Sincan Ankara’daki Ülke Mahkemesini de ziyaret etti.  Bu etkileşimler sırasında, heyet aynı zamanda Türk ev sahiplerini Pakistan’daki yargı sistemi hakkında bilgilendirdi ve her iki taraftaki en iyi uygulamaları paylaşmak için yakın ilgi gösterdi. 


Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sohail Mahmood ise ziyaret eden heyeti ve Türkiye Adalet Akademisinin kıdemli üyelerini Pakistan Evinde karşıladı.  Pakistan-Türkiye işbirliğiyle alakalı konular tartışıldı.  Her iki taraf karşılıklı işbirliğini daha da derinleştirme yolunda alınan kararı yeniden teyit etti, buna düzenli bilgi alışverişleri, yüksek düzeyde ziyaretler ve eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi de dahildir.

No comments:

Post a Comment