Pakistan Başbakanın Dışişleri Danışmanı Keşmirli Gazeteciler Heyetini bilgilendirdi

Başbakanın Dışişleri Danışmanı Sayın Sartaj Aziz bugün Dışişleri Bakanlığında 20 üyeden oluşan 'Keşmir Gazeteciler Forumu' heyetini IoK'deki korkunç insan hakları durumu hakkında ve Pakistan hükümeti tarafından uluslararası topluluğu harekete geçirmek için atılan adımlar hakkında bilgilendirdi.

Danışman altını çizdi ki, Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirlemek için sürdürdükleri kendiliğinden hareket 8 Temmuz 2016'daki yeni dalganın başlamasından beri kritik bir faza girmiştir.

Danışman Hindistan işgal güçlerinin savunmasız Keşmirlilere karşı IoK'de sürdürdüğü insan hakları ihlallerinin ve 8 Temmuz 2016'dan beri Hindistanlıların nedensiz ateşkes ihlallerinden dolayı oluşan kırılgan güvenlik durumunun açık bir özetini verdi, sadece bu bile Uluslararası Topluluğun gözlerini artık açması için yeterlidir: 150'den fazlası şehit edilmiş, çoğu genç insanlar, buna birçok yargısız infaz ve sahte karşılaşma da dahildir; yaklaşık 8000 kişi pelet silahlarından etkilenmiştir ve 250 genç tamamen veya kısmen kör olmuştur ve 930 kişi gözlerini kaybetmek üzeredir, 697 kadının Hindistan güçleri tarafından cinsel tacize maruz kaldığı rapor edilmiştir, yaklaşık 18000 kişi yaralanmış ve 17000'den fazla kişi rastgele tutuklanmıştır ve gelecekleri meçhuldür.  

Sayın Sartaj Aziz belirtmiştir ki, Hindistan'ın zalimliklerine rağmen, bir yandan Hindistan'ın kanunsuz işgalinden kurtulup özgürleşme coşkusu ve özellikle gençler olmak üzere Keşmirlilerin fedakarlıkları artmaktadır ve  diğer yandanbu fenomen sanki hiçbir şey yokmuş gibi Keşmir meselesini önemsememek yönündeki Hint propagandasını yenmiştir.  Eğer hiçbir şey yoksa o zaman neden 700,000 tam silahlı Hindistan işgal güçleri orada yerleşiktir?  Neden bütün medya engellenmiş durumdadır?  Danışman bunların Hindistan'ın açıklaması gereken sorular olduğunu söyledi.  Dahası, hareketin şu andaki fazı Hindistan'ın bunun sınır ötesi terörizm olduğu yönündeki propagandasını da tarihe gömmüştür.  Bütün dünya tanık olmaktadır ki, bu silahsız Keşmir gençliğinin kendiliğinden oluşan bir hareketidir.   Kendisi UNHCR ve OIC tarafından "IoK'ye Gönderilen Gerçekleri Bulma Misyonlarını" Hindistan'ın kabul etmediğinden bahsetmiştir.  IoK'deki Hindistan zalimliklerini lanetleyen OIC'nin güçlü beyanlarını takdir etmiştir.

Sayın Sartaj Aziz iki faktörün yani kendi kaderini belirlemek için yılmaz bir mücadelenin ve bunun kendiliğinden karakterinin uluslararası medyada ve Hint medyasında daha fazla kapsanmaya başlandığını belirtti.  Danışman "Şikayetleri dile getiren ve Hint zalimliklerini kınayan sesler birçok ülkenin Parlamentolarında yankılandı, buna Avustralya, AB, Kuzey Amerika, Kuzey Ülkeleri ve Birleşik Krallık Medyası dahildir ve sivil toplumun bazı üyeleri bazı kullanışlı ve uygun görüşler beyan etmiştir.  Batılı bir medya kuruluşu 'İnsanları kör etmek için sistematik olarak ve isteyerek ateş etmek gibi bir modern demokrasi şimdiye kadar kayıtlara geçmemiştir' şeklinde yayın yaptı.  Hindistan;'da yazılmış bir makale Hint hükümetine "Keşmirlilerin toprakları bizdedir ama Keşmir halkı bizimle birlikte değildir" şeklinde bir hatırlatmada bulundu" diye belirtti.  

Durumun ağırlığına ve Hindistan üzerinde özellikle Keşmir anlaşmazlığına odaklanacak şekilde Pakistan'la diyaloglara başlaması için yapılan ısrarlı uluslararası baskılara rağmen, Hint hükümeti Sınır Kontrol Hattı (LoC) ve İşleyen Sınır'da (WB) gerilimi arttırarak IoK'deki duruma yönelik küresel ilgiyi uzaklaştırmaya çalışmaktadır.  
Sayın Sartaj Aziz son bir yıl içerisindeHindistan'ın 450'den fazla kışkırtılmamış ateşkes ihlali yaptığını söyledi.  Bu ihlaller onun IoK'deki tam silahli güçlerinin, ki burası dünyanın en militarize olmuş bölgesidir, kendi kaderini belirleme hakkı için kendiliğinden Keşmir hareketini bastıramamasından sonra yoğunlaştı.

BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimler üzerindeki endişelerini belirtmiş, diyalog çağrısında bulunmuş ve sorunun ana kaynağı olan Keşmir meselesini çözmek için bir rol oynamayı önermiştir.  Hindistan’ın savaşçı duruşu ve diyalogu Keşmir olmadan kendi koşullarında yürütmek isteği hiçbir zaman kabul edilmeyecektir.

Sayın Sartaj Aziz bu arka planda Hindistan’ın Keşmir meselesinin çözülerek Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması için BM’nin veya diğer liderlerin rollerini reddetmesinin Hindistan’ın IoK’de insanlığa karşı işlediği suçları saklamaktaki çaresizliğini yansıttığını söyledi.  İkili gidip gelmeler ve görüşmeler birçok kez devam etti ama çok fazla birşey elde edilemedi.

Dışişleri Danışmanı şunu belirtti ki, Keşmir uluslararası olarak tanınan bir anlaşmazlıktır.  BM Güvenlik Konseyi tarafından denetlenen bir plebisitle Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarını kullanmalarına çağrıda bulunan Keşmir anlaşmazlığı üzerine BM Güvenlik Konseyi Kararları bulunmaktadır.  Keşmir meselesi BM Güvenlik Konseyi gündeminde yer almaktadır.  Pakistan Hindistan ile arasındaki tüm anlaşmazlık meselelerini ve özellikle Keşmir anlaşmazlığını sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir diyalog yoluyla çözüme bağlamak istemektedir.  Pakistan Hindistan’ın derhal masum Keşmirlilerin kanını dökmeyi bırakmasını ister ve Keşmir üzerindeki BM Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanmasına olanak verecek bir ortamın yaratılmasını bekler.  

Danışman, BM, OIC ve İnsan Hakları Kuruluşları IoK’de Keşmirlilerin kanının dökülmesini durdurmak ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarının erkenden uygulanmasını güvenceye almak için çabalarını arttırmalıdır diye konuştu.  Bu brifingi geniş bir Soru ve Yanıt oturumu takip etti.  

İslamabad
3 Temmuz 2017

No comments:

Post a Comment