Pakistanlı yargı mensuplarından oluşan bir heyeti Türkiye’yi ziyaret ediyor

ANKARA: 14 Nisan 2017: Üst Düzey yargı mensuplarından oluşan bir Pakistan heyeti,  çeşitli konularda  temaslarda bulunmak üzere 12-15 Nisan tarihlerinde Türkiye’de bulunacaktır.  Heyet,    çeşitli konularda  brifingler almakta ve Türk mevkidaşları ve yetkililer ile birçok konuda  etkileşim içinde bulunmaktadır. Pakistan heyetinde; Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi’nin  58. Şeriat  Kursuna katılan fakülte mensupları ve  Lahor’da bulunan Penjap Adalet Akademisi’nin  2 üyesi ve genel direktörü dahil  12 kişi bulunmaktadır.

Heyetin Türkiye’yi ziyaret  amacı; Adalet alanında Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak, iki ülkenin yargı sistemleri ile ilgili tecrübeleri karşılıklı olarak paylaşmak ve yargı eğitimi alanındaki  işbiriliğini daha da geliştiremeye katkıda bulunmaktır.
  
 Heyet Ankara’da bulunduğu süre içinde, Adalet Akademisin’de Türk Yargı Sistemi ile ilgili kısa bir brifing aldı. Daha sonra Yargıtay ve Adalet Bakanlığı’na ziyaretlerde bulundu.

Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi başkanı da konuk heyeti çeşitli konularda temaslarda bulunmak  üzere makamında  kabul etti.Görüşemde, her iki taraf  da karşılıklı ilişkilerin arttrılması ve yargı eğitimi alanındaki ikili işbirliğinin arttırılması konusundaki arzularını dile getirdi.

Pakistan Büyükelçisi Ekselansları Sohail Mahmood ise, konuk heyeti  Ankara’da bulunan Pakistan Büyükelçiliğinde ağırladı.Heyete uzun süredir devam eden , çok boyutlu Pakistan – Türkiye ilişkileri konusunda kısa bir bilgi verildi.Büyükelçi Sohail Mahmood , siyasi, ekonomik, ticari ve yatırım, savunma, kültürel ve eğitim alanlarındaki ikili işbirliğinin youğunlaştırılmasının altını özellikle çizdi.
Heyet ayrıca Konya’da da çeşitli mahkemelere ziayretlerde bulundu ve Konya ilinde bulunan yargı mensupları ile temaslarda bulundu.


No comments:

Post a Comment