Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'un Pakistan milli günü resepsiyonun daki Görüşleri 23 Mart 2017

Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'un Pakistan milli günü resepsiyonun daki Görüşleri 23 Mart 2017
Saygıdeğer  Milli Savunma Bakanı,
Çok Değerli Bakan Yardımcıları,
Kıymetli Milletvekilleri,
Türk ordusunun  üst düzey temsilcileri,
Ekselanslar,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Assalam-o-Alaikum, Good evening ve İyi akşamlar,
Bütün misafilerimizi en içten duygularımla  selam-lıyorum.
Hoşgeldiniz ! Şeref verdiniz, sefalar getir-diniz.
Değerli Misafirler,
Yirmi-üç Mart, Pakistan halkı için çok özel bir gündür.
Yirmi-üç Mart bin-dokuz-yüz-kırk’da, Quaid Azam Muhammad Ali Cinnah’ın ilham veren
lider-liğin-de, alt-kıta-nın müslümanları bağımsız ve ayrı  bir vatan için mücadele etme kararı  aldılar.
Yedi  yıllık mücadele-nin sonunda, on-dört Ağustos  bin dokuz yüz kırk -yedi-de Bağımsız Pakistan Devleti kuruldu.
Demokratik mücadelemizin sonucunda Pakistan’ı aldık.
 Cinnah’ın vizyonu  altında Pakistan’ı inşa etmeye devam ediyoruz.
Değerli misafirler,
Pakistan ve Türkiye  arasındaki bağlar  sıcak, samimi ve , karşılıklı güvene dayalı olduğu için çok özel ve benzer-siz-dir.
İki ülke, bu candan ilişkiyi güçlü ve geniş bir ekonomik ortaklığa dönüş-tür-mek için çalışıyor.
Daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmeler son aşamada-dır.
Bu arada,yatırımları teşvik etmek, savunma işbirliğini arttır-mak , kültürel işbirliğini ve halklar arası etkileşimi iler-let-mek için adımlar atılmaktadır.
İlişkilerin her alanda zenginleşmeye devam etmesi  gerçekten memnuniyet vericidir.
İki-bin-on-yedi yılı Pakistan Türkiye Diplomatik İlişkilerinin yetmiş-inci  yılıdır.
Bu önemli yılı kutlamak için gelecek aylarda çeşitli organizasyonlar yapılacaktır.
Bu vesile ile, kardeş  Türk halkına ve  Hükümeti’ne tüm çabaları ve  çok değerli destekleri  için  teşekkür-leri-mi sunuyorum.
Yaşasın Pakistan – Türkiye kardeşliği!

Şimdi konuşlarını yapmak üzere saygıdeğer Milli Savunma Bakanı ‘nı  davet etmek istiyorum.

No comments:

Post a Comment