Subliminal Manzaralar - Subliminal Landscapes


Mehwish Iqbal
 "subliminal manzaralar/ 
subliminal landscapes"
17 şubat/ 
february- 28 mart/ march 2015
Kare SanatAbdi İpekçi Cad.  Ada Apt. No:22/8 K:2
Nişantaşı / İstanbul

T : 0 212 240 44 48 - 230 58 91
F : 0 212 219 77 19
www.kareartgallery.com
Pazar, Pazartesi hariç hergün 11.00 - 19.00 saatleri arasında açıktır

Subliminal Manzaralar kadının ve çocuğun günümüzdeki yerini keşfe çıkan bir baskı ve tekstil serisidir. Bir sanatçı olarak kadının sosyokültürel ve politik manzara içindeki yeri ile ilgileniyorum. İşler sürekli olarak dogmayı, geleneği, kültürel baskıyı  ve bunların işaret/istismar ettiklerini toplum gözüyle sorguluyor. Sübliminal manzaralar bireyin istikrarsız yaşam evreleri boyunca oluşan ve dönüşen insani hal ve tavırlarını anlamaya yönelik mütavazi bir çabadır. Yarı saydam kumaş toplumun oluşturulması ve yapıbozuma uğratılmasının bir izi aynı zamanda hayatın kendini yenileyen döngüsüne ve kırılganlığına bir atıftır.
Pratiğimin temelinde, görsel sanatların farklı dalları ile olan deneysel ve yenilikçi ilişki yatmaktadır. Çoklu ve kırılgan katmanlar yaratmak için kolografi, serigrafi,  gravür ve kolaj gibi bir çok baskı tekniğini bir araya getirerek her katmanın altında sosyal altyapıyı perdeleyen, açığa çıkaran ve ötesine geçen görsel bir dil yaratma çabası yatmaktadır. Kumaş, özellikle giysi, baskı ve işleme bireylerin sosyal, kültürel ve politik geçmişlerine dair ipuçları veren manipulatif bir rol oynarken,  renk, doku ve çizimin doğrusallığı nerdeyse soyut bir deney alanı yaratıyor.
Çalışmalarımda, ne kişisel ne de kültürel veya politik bir söylem oluşturma çabası içindeyim. Fakat merkezde insan hayatı ve onun istikrarsız yapısı var. Oluşturmaya çabaladığım dilin yapısı ne betimleyici ne de kutuplaştırıcı, öte yandan ilkel olana ve subliminal manzaralara ses veren insan ifadesi ile içiçe.

Sanatçı Hakkında
Pakistan Ulusal Sanat Okulu mezunu olan Mehwish Iqbal, yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Avustralya New South Wales Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Iqbal çalışmalarını Avustralya, Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de sergilemiş ve yine bu ülkelerin saygın burslarına, ödüllerine layık görülmüş ve sanatçı programlarına katılmaya hak kazanmıştır. 2014 yılında Dubai Uluslararası Genç Sanatçı Ödülü ve Tazmanya Müzesi tarafından düzenlenen Hobart Art finalistleri arasında yer almıştır. Bunların yanında Pakistan Uluslararası Baskı Trienali ve Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nda temsil edilmiştir. Halka Art Project İstanbul'un sanatçı programına katılmak üzere Ian Potter Cultural Trust Bursunu kazanmış ve Blacktown Art Centre Avustralya tarafından düzenlenen Blactown Şehri Sanat Ödüllerinde En Iyi Kağıt İş dalında ödüle layık görülmüştür.
Subliminal Manzaralar sanatçının baskı ve tekstili, çizimler aracılığı ile patronlar üzerinde bir araya getirdiği işlerinin bir uzantısıdır.  Çalışmalar büyük oranda biçimlendirilmiş dağınık manzaralar, serigrafiler, desenler, hayvan sembolizmi ve insan formunun keskin bozumlara uğratılmasından oluşmaktadır.

Subliminal Landscapes

Artist Statement
Subliminal landscapes are a series of print and textile works that explore role of women and children in contemporary times. As an artist I am highly concerned with position of women in socio cultural and Political landscape. My work constantly cross questions dogma, tradition, and cultural constraints their implication and exploitation through lens of society. Subliminal landscape is a humble effort to understand this Paradigm shift of human attitudes and behavioural patterns that form and transform as an individual ravels through precarious stages of life. The use of translucent cloth patterns is reminiscent of construction and deconstruction of society also commenting on fragility and recyclable nature of life.
The epicentre of my practice rests within the vitality of experimentation and innovation with different genres of visual arts. I incorporate printmaking to create multiple fragile layers of diverse media such as collagraphs, silkscreen, etching, and collage to create a visual vocabulary that drapes, unravels, and transcends a social underlying commentary within each fold. Textile primarily clothing, print and embroidery acts as a manipulative vehicle that offers insight into an individual's social, cultural, and political history often acting as an abstract space for play of colour, texture, and linearity of drawing.
Through my work, I am interested in creating a discourse that is neither personal nor cultural or political. However its epicentre rests within the issues of human life and its precarious nature. The grammar for this vocabulary is non descriptive and non confrontational, yet interlaced with human expression lending voice to visceral and subliminal landscapes.

About the Artist:
Mehwish Iqbal graduated from National College of Art Pakistan in 2002. She then completed her Masters of Art with distinction from College of Arts University of New South Wales Australia in 2010. Iqbal has shown her work widely through Australia, Pakistan, United States, and Turkey. She has been the recipient of several prestigious national grants and awards and participated in some of the most prestigious residence programmes in Australia, United States and Turkey. In 2014 Iqbal was selected as one of the finalists for The International Emerging Artist Award in Dubai and Hobart Art prize hosted by Tasmania Museum and Gallery, Australia. She also showed her work at International Print Biennale, Pakistan, and Istanbul Contemporary Art Fair, Turkey.
She received Ian Potter Cultural Trust Grant to carryout residency at Halka Arts Project in Istanbul and recently won Blacktown City Art Prize for Highly Commended Works on Paper by Blacktown Art Centre Australia.
Subliminal landscapes are an extension of her works on cloth pattern paper that combine print and textile through an intricate style of drawing. The works encompass highly stylized etched landscapes, delicate silk screens, mark making gestures, animal symbolism, and a distinct exploitation of human form.

No comments:

Post a Comment